ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ МЕЗОПОРИСТИХ МАТЕРИАЛІВ

Система розподілу компонент газових сумішей низького тиску має такі властивості:
— велику зовнішню поверхню, неселективну до органічних молекул, які формують “запах” продукту;
— або дуже слабо, або необоротньо сорбувати воду й етиловий спирт при температурах аналізу, при цьому сорбція повинна бути переважно не на поверхні;

Квалифицированнная помощь психолога при разводе раскроет причины сложившейся ситуации.

— адсорбент повинен мати низьку вартість;
— можливості регенерації адсорбенту в умовах простих технологічних процесів.
график

Рис.5.1. Структурний елемент цеолітів типу NaA та NaX

Выполненная по модульной технологии, дополненная акцентами из натурального дерева, детская Виктория является прекрасным образцом мебельной классики.

Розглянутим умовам повністю відповідають наноструктуровані пористі структури цеолітів (рис.5.1).

Дента Нэкст: наши специалисты установят брекеты москва на высокопрофессиональном уровне.

Термін «цеоліт» включає сімейство мінералів — алюмосилікатів з катіонами калію, натрію, кальцію і магнію. Найбільш поширеними типами цеолітів є А; Х.

Наши магазины присутствуют во всех крупных городах Урала. Например, одеяло купить в перми вы можете в специализированном магазине одеял от компании Перина Перони.

Tags: , , , ,

Comments are closed.