ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ

На основі газорозподільної колонки низього тиску реалізовано підхід щодо розподілу компонент багатокомпонентних хімічних середовищ в реальному режимі часу в умовах переваги будь-якого хімічно активного компонента суміші.

интерьер в японском стиле
Це дозволяє формувати більш інформативний “образ” складних аналітів. Наноструктуровані молекулярні сита на основі цеолітів дозволяють реалізувати такий підхід для конкретних застосувань, — відмінність в сорбційних властивостях аналіт-сорбент визначається різницею як міжмолекулярних взаємодій, так і морфологією наноструктурованого сорбенту.

Новые технологии пожаротушения: проектирование систем пожаротушения надёжно. Надёжные меры.