Posted on 11 Фев 2010 at 1:13 пп

З метою ілюстрації можливостей

З метою ілюстрації можливостей підходу, що розробляється, для швидкої ідентифікації в реальному режимі часу багатокомпонентних хімічних середовищ (БХС), найчастіше, в умовах переваги будь-якого хімічно активного компонента суміші, було проведено тестові виміри проб коньяків.

І в цьому випадку використання газорозподільної колонки дозволяє в часовому просторі розділяти компоненти БХС, що обумовлює в подальшому формування найбільш інформативного “образу” БХС. Так, наприклад, при використанні колонки з цеолітом типу NaА спостерігається розділення коньяку на дві стадії (перша- 0 — 50 циклів та друга — 50-300 циклів, після насичення матриці переважаючими компонентами, рис.5.11).

Як спостерігалося і для інших проб, цеоліт типу NaХ практично не пропускає воду і спирт. Використання таких особливостей дозволяє поєднати переваги газової хроматографії низького тиску та мультисенсорних масивів.


LOCUST-центр: запчасти UNO 180. Эффективное решение для стройки .

график
Вот здесь я узнал интересные вещи о пророщенной пшенице. Это изменило мою жизнь.
график

Рис. 5.11 Експериментальні залежності зміни частоти від часу для проби коньяку для розподільної колонки низького тиску з цеолітами типу NaА і NaХ.

Опытный уголовный адвокат: адвокат уголовное право. Поможет в решении дела .

Теги:,

Комментарии и пинг сейчас запрещены.

Комментарии закрыты.