Posts Tagged ‘сполук’

НАНОСТРУКТУРОВАНІ МАТЕРІАЛИ В ЯКОСТІ СЕЛЕКТИВНИХ СОРБЕНТІВ РОЗПОДІЛЬНИХ КОЛОНОК НИЗЬКОГО ТИСКУ ДЛЯ МУЛЬТИСЕНСОРНИХ СИСТЕМ ГАЗОВОГО АНАЛІЗУ

Понедельник, 8 марта, 2010

Широке використання мезопористих матеріалів обумовлено їх властивостями поглинати або пропускати через кристалічний каркас молекули інших хімічних сполук; цеоліти можуть використовуватись як своєрідне молекулярне сито для розподілу сумішей газів і рідин. Крім того, здатність позитивних противоіонів до іонного обміну визначає високі сорбційні властивості цеолітів на рівні так званих “іонообмінників”, які широко використовуються в промисловості і сільському господарстві.

(далее…)

МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ЧУТЛИВИХ ШАРІВ: ВИМОГИ ДО ЧУТЛИВИХ ШАРІВ ДЛЯ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ З ФІЗИЧНИМИ ПЕРЕТВОРЮВАЧАМИ П’ЄЗОЕЛЕКТРИЧНОГО ТИПУ

Понедельник, 8 марта, 2010

Модульные системы вентиляции ПВХ от компании «САНВЕНТ», полная комплектация объекта вентиляционным оборудованием 4

Хімічна функціональність сенсорного масиву в цілому є визначальним чинником для успішної ідентифікації складних сумішей. В той же час, кварцевий резонатор є електромеханічним обладнанням, основою якого є п’єзокристалічний елемент, виготовлений із кристалів кварцу, який не має відповідного профілю селективності. Чутливими елементами можуть бути органічні сполуки, що є представниками різноманітних класів органічних та металоорганічних сполук з розмірами порожнин молекул, що охоплюють діапазон просторових розмірів лігандів від 3?5 нм до 10?15 нм, характерних для молекулярних елементів запахів. (далее…)